dCS APEX demo-dagen bij Wide Screen Audio.

In het weekend van 9 en 10 april werd er in onze showroom een serie van demonstraties met de dCS Rossini en Vivaldi APEX georganiseerd. Samen met een mooie opkomst van enthousiastelingen vergeleken we de dCS Rossini met en zonder APEX-upgrade en werd er ook grondig geluisterd naar de Vivaldi APEX.

Zowel wij als de bezoekers waren het unaniem eens over de verbeteringen die de hardware-upgrade biedt. De soundstage is groter en het geluid transparanter, gedetailleerder en rustiger over het gehele spectrum. De APEX-toestellen slagen er moeiteloos in om de meest scherpe en onrustige passages gecontroleerd en rustig weer te geven.

Heeft u zelf interesse in de dCS Rossini of Vivaldi APEX? Of wilt u graag uw huidige toestel upgraden? Contacteer ons gerust via info@widescreenaudio.be of via +32 (0)9 3 916 916.

English version.

On April 9 and 10, a series of demonstrations with the dCS Rossini and Vivaldi APEX were held in our showroom. Together with a nice turnout of enthusiasts, we compared the dCS Rossini with and without the APEX upgrade and also listened thoroughly to the Vivaldi APEX.

Both we and the visitors unanimously agreed on the improvements the hardware upgrade offers. The soundstage is larger and the sound more transparent, detailed and calm across the entire spectrum. The APEX devices succeed effortlessly in reproducing the sharpest and most restless passages in a controlled and calm manner.

Are you interested in the dCS Rossini or Vivaldi APEX yourself? Or would you like to upgrade your current device? Feel free to contact us at info@widescreenaudio.be or via +32 (0)9 3 916 916.